ALÁÍRÁS, MÁSOLAT, FORDÍTÁS HITELESÍTÉSE

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

A hitelesítési eljárások díjait a honlapunk “Konzuli díjak” menüpontjában találja.

Minden díjat személyesen benyújtott kérelem esetén bankkártyával, postai úton benyújtott kérelem esetén "Embassy of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order") fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


 1, Aláírás hitelesítése

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés.

Mit hozzon magával?

Érvényes útlevelet vagy személyazonosító igazolványt, vagy vezetői engedélyét.

Figyelem! A fent felsorolt okmányok fénymásolatának bemutatását nem tudjuk elfogadni!

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie és Önnek kell behoznia.

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja aláírásonként fizetendő. A díjat a honlapunkon a „Konzuli díjak” részben találhatják meg.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is. 


2, Fordítás hitelesítése

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGI FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a nálunk kezdeményezésre került ügyekhez kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről franciára/angolra, illetve francia/angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

3, Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése
Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen, illetve postai úton is lehet kérelmezni. 

Postán benyújtott kérelem esetén a konzuli díjat „Embassy of Hungary” névre kiállított „Money Order”-ben kell fizetnie, s az irat visszaküldése céljából megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kell csatolnia.


Postán továbbított kérelem esetén kérjük telefonszámát és e-mail címét is feltüntetni! A postán benyújtott kérelem esetén kérjük, hogy az eredeti okiratot minden esetben küldje el.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.